Morthacon heeft een opmerkelijke positie ingenomen in Suriname als het bedrijf dat meer biedt dan waar gebruikelijk op gerekend kan worden. Met ons oorspronkelijk ICT-platform welke daarna uitgebreid is met import, amusement en entertainment stellen wij een uitgebreid dienstenpakket binnen handbereik van zowel het individu als het bedrijfsleven. Onze medewerkers bezitten bovenal de nodige expertise om elk aan hun gepresenteerd vraagstuk breedvoerig uit te werken naar voldoening van onze cliënten. Wij bieden u daartoe meer dan waar u voorheen genoegen mee zou nemen.

Klik op Services voor nadere toelichting tot de diensten die wij bieden of maak rechtstreeks contact met onze medewerkers.